TYCKER DU OCKSÅ ATT ALLA HAR RÄTT TILL EN RÄTTVIS RÄTTEGÅNG?

Asylbyrån finns nu representerad som ledamot i styrelsen för Advokater utan Gränser, som sedan starten 1998 arbetat för rättssamhället och individens rätt till en rättvis rättegång. Detta genom att skydda utsatta gruppers och individers rättigheter, något som är särskilt viktigt i länder där det förekommer omfattande brott mot de mänskliga rättigheterna.

Advokater utan Gränser bistår också advokater vars självständighet ifrågasätts eller som utsätts för påtryckningar. Många advokater drabbas själva av förföljelse för att de utför sitt arbete. Exempelvis kan de drabbas av ett stort antal åtal.

Advokater utan Gränser verkar även för ökad kunskap om advokatens roll i det juridiska systemet.

Dessutom deltar Advokater utan Gränser i rundabordskonferenser, seminarier och andra forum för att förbättra kontakten med enskilda organisationer, opinionsgrupper och frivilliga organisationer inom våra projektländer. Uppdragen rymmer även utbildning för advokater och jurister och seminarieverksamhet i olika rättsfrågor, exempelvis kring frågan om dödsstraff.

Alla är välkomna som medlemmar i Advokater utan Gränser.

Vill du också stötta vårt arbete och delta i spännande event och föreläsningar etc?

Gå in på hemsidan www.advokaterutangranser.se för att läsa mer eller teckna medlemskap.