Karin Gyllenring

Advokat och grundare av Asylbyrån år 2006

Karin har tagit sin juristexamen vid Stockholms universitet. Hon har jobbat som handläggare på Migrationsverket i Solna och på ett par mindre brottmålsbyråer, särskilt med asyl- och migrationsärenden. Genom åren har Karin figurerat i media och suttit med i diverse expertgrupper inom migration samt trafficking. Karin har vunnit flera viktiga mål och bidragit till att ett traffickingoffer tilldelats Sveriges hittills högsta skadestånd i den uppmärksammade Voodoo-rättegången år 2009-2011. Framförallt har Karin genomåren hjälpt många människor att få stanna i Sverige pga familj eller arbete i landet samt till ett liv i fred och frihet undan krig och förföljelse. Karin går in i alla uppdrag med ett positivt och lösningsfokuserat förhållningssätt och gör sitt yttersta för att tillvarata sina klienters rättigheter. Hon åtar sig uppdrag inom brottmål som målsägandebiträde, offentlig försvarare samt särskild företrädare för barn och är främst specialiserad inom asyl- och migrationsrätt.


Emma Dyrén

Advokat

Emma har tagit sin juristexamen vid Uppsala universitet och gjort uppsatspraktik på Regeringskansliet, dåvarande Integrations- och jämställdhetsdepartementet (på enheten för mänskliga rättigheter). Hon har yrkeskompetens både från Migrationsverket, Migrationsdomstolen, CJ Advokatbyrå samt närmast från Innerstans Advokatbyrå. Emma brinner för den utsattes rätt och har bred juridisk kompetens. Hon åtar sig uppdrag både inom brottmål som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn samt inom LVU/LVM/LPT/LRV. Emma är särskilt specialiserad inom asyl- och migrationsrätt.


Neda Khanshan

Biträdande jurist

Neda har tagit sin juristexamen vid Stockholms universitet och har bred språkkompetens då hon talar engelska, farsi, dari och en del spanska. Under de senaste åren har Neda arbetat på byråer som Advokatfirman Guide, Pars Juristbyrå samt Checkman Law i New York. Med Neda som ditt ombud har du en fighter i din hörna som inte ger sig förrän din rätt tillvaratas. Hon är specialiserad inom asyl- och migrationsrätt.


Johanna Bratt

Biträdande jurist

Johanna har tagit sin juristexamen vid Lunds universitet och har praktiserat på Förvaltningsrätten i Malmö. Därefter har hon arbetat som asylhandläggare både vid migrationsverket i Malmö samt Hallonbergen i Stockholm. Johanna är en empatisk jurist som brinner för mänskliga rättigheter och sätter individen i centrum. Hon är specialiserad inom asyl- och migrationsrätt.


Daniel Carnestedt

Biträdande jurist

Daniel har tagit sin juristexamen vid Uppsala universitet. Innan han kom till Asylbyrån gjorde han notarietjänst på Migrationsdomstolen i Stockholm och Migrationsverkets förvaltningsprocessenhet i Sundbyberg. Daniel är en engagerad jurist med ett djupt intresse för det migrationsrättsliga regelverket och dess praktiska tillämpning. Han brinner särskilt för att enskildas rättigheter ska respekteras genom hela migrationsprocessen. Daniel är specialiserad inom asyl- och migrationsrätt.


Caroline Stenbäck

Biträdande jurist

Caroline kommer närmast från Advokatbyrån Elison där hon jobbade med asyl- och migrationsrätt. Hon har rest mycket och bodde under en tid i Tanzania där hon gjorde internship på Svenska ambassaden i Dar e Salaam. Därefter jobbade hon som handläggare på Migrationsverket i Solna. På sin fritid studerar Caroline bosniska, kroatiska och serbiska. Caroline är, liksom alla jurister på Asylbyrån, specialiserad inom asyl- och migrationsrätt.


Simona Monzardo Linderholm

Paralegal

Simona är vår oumbärliga paralegal som håller ordning på såväl byråns administration som dess jurister. Simona talar engelska, italienska samt spanska och sköter kontakten med myndigheter och klienter. Innan Simona började på Asylbyrån har hon även praktiserat hos oss inom ramen för sin paralegalexamen från Påhlmans handelsinstitut. Simona har särskild kompetens inom asyl- och migrationsrätt.