Швед улсад ажил хөдөлмөр эрхлэхийн тулд та ажиллах зөвшөөрөлтэй байх шаардлагатай. Бид танд болон таны ажил олгогчид шаардлагатай мэдээллийг өгч тусална, түүнчлэн ажиллах зөвшөөрөл хүсэх өргөдлөө явуулахад тань тусална. Бидэнтэй холбоо барьж үнэ төлбөрийн талаар лавлаж болно, мөн манай хэн нэг өмгөөлөгчтэй цаг захиалж асуултандаа хариулт  авах, түүнчлэн ажлын гэрээнд шаардагдах материалаа бүрдүүлэх ажлаа эхлүүлж болно.

Та Швед улсад ажиллах зөвшөөрөл хүсэх гэж байгаа юу?

Тэгвэл бидэнд хандаарай. Доорх асуултуудад хариулбал, бид тантай холбоо барих болно.