Та Швед улсад оршин суух зөвшөөрөл авсан бол, таны гэр бүлийн гишүүд таныг дагалдан мөн оршин суух зөвшөөрөл авах эрхтэй болох тохиолдол байлдаг. Үүнд, насанд хүрсэн хүний хувьд түүний эхнэр/нөхөр, 18 – аас доош наасны хүүхдүүд орно, өөрөө 18 – насанд хүрээгүй бол түүний эцэг, эх орно. Та гэр бүлээ татаж авчиран, дахин нэгтгэх талаар хүсэлт, өрөгдөл гаргахдаа тусламж, хуулийн зөвлөлгөө хэрэгтэй бол бидэнтэй холбогдоорой.

Та гэр бүлийнхэнтэйгээ дахин нэгдэх  хүсэлтэй байна уу?

Тэгвэл бидэнд хандаарай. Доорх асуултуудад хариулбал, бид тантай холбоо барих болно.