یک پیام ارسال نمایید.

اگر نیازمند کمک حقوقی بوده و یا نیازمند کمک برای ماندن در سوئد ھستید، با کمال میل با ما تماس بگیرید. فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.  آدرس پستی و آدرس مراجعھ

  Advokatfirman Stockholms Asylbyrå AB
  Apelbergsgatan 36, ½tr.
  111 37 Stockholm
  (یا تس اگ ه تمور ھ و یروت ت ِ H ö t o r g e t )

  ساعات کار دفتر:
  دوشنبھ تا جمعھ از ساعت ٩ الی ١٧
  (دفتر بین ساعت ١٢ تا ١٣ برای صرف نھار تعطیل است)  سایر اطلاعات

  شماره حساب بانک گیرو
  650-4195

  شماره حساب واریز پول توسط مشتریان (سوئدبانک Swedbank)

  کد بانک (Clearingsnummer):
  8327-9
  شماره حساب:
  923 804 011-8