Asylbyrån uttalar sig i SVD inför att 1000-tals barn kan komma att utvisas till konflikthärjat Afghanistan. Läs i SVD.

http://www.svd.se/1000-tals-kan-utvisas-till-konfliktharjat-afghanistan/om/svenskt-flyktingmottagande