Asylbyrån deltar i Alla för alla – loppet med välgörenhet som mål!