Waxa kale oo ayagana aanu qabanaa arimaha ku saabsan ilaalinta caruurta ee difaaca fal dambiyeedka, doonyaqaadka dhibbanaha ama wakiilka gaarka u ah caruurta iyo xukunaddan LVU/LVM/LPT/LVR. Waxaanu sidaas oo kale kaa cawiinaynaa hade aad halis uu tahay in sharciga dal-kujoogga lagala noqdo, hadii aad rabto inaad codsato ka hortagga fulintiisa iyo rafcaan ka qaadashada go’aano iyo xukun kala duwan.Waad na la so xirriri karta haddi aad su’aalo ka qabto hawlaha aanu qabano iyo arimo kale oo badan guudahaan ama haddi aad nala dhiganaysoo ballan si aynu uu kulanno. Waxaa aanu raacnaa heerka qimaynta maxkamadaha oo aanu lacagta kaga qaadana wixi tala bixin ah, marrarka qaarkood qofka waxa aanu layeelanaa kulan lacag laan ah haddi naloga soo diray xaga kalmada sharciga.   Na la soo xariir haddi aad rabto qimayn ama aad rabto inaad ballan dhigato.

Ma uu bahantahay qareen/garyaqaan?

Annaga Nala so xariir haddi aad dooneyso caawimo xaga sharciga. Soo buxii qorraalkan hoose. Annaga aya ku la soo xariirayna.