Codesign Research Studio undersöker arkitektur som ett medel för kontroll av rumslig inkludering och exkludering av människor. I detta projekt för Kulturnatt Stockholm har olika rum byggts upp för att arkitektoniskt visualisera flyktingars flyktvägar till Europa. Ikväll hölls ett tvärvetenskapligt Panelsamtalmed bland andra advokat Karin Gyllenring i ämnet och hur man genom detta arbetssätt kan påverka lagstiftning i en mer human riktning. Oerhört intressant och unikt arbete!