Ensamkommande flyktingbarn som tidigare fått besked om utvisning när de fyllt 18 år ska få gå klart gymnasiet. Lagändring föreslås träda ikraft till sommaren 2017.

http://www.dn.se/nyheter/sverige/regeringen-backar-om-utvisning-av-18-aringar/