Inspirerande besök på måndagsfikat idag. Anita D´Orazio berättar om organisationerna Läkare i Världen, Fristadsfonden och Etikkommissionen i Sverige, som liksom Asylbyrån, försvarar mänskliga rättigheter och asylrätten i Sverige. Hur orkar man fortsätta kämpa trots all orättvisa i världen? Viktigt att reflektera och diskutera. Tillsammans blir vi starkare och kan göra skillnad!