Duktiga jurister

I juristbranchen arbetar många hårt, drivs av prestationsbaserad självkänsla och en vilja att vara duktig.

Birgitta Ohlsson hyllar utifrån sin självbiografi den befriande drivkraft och energi som finns i viljan till att vara duktig. Som vägledning till den duktiga flickan ger Birgitta Ohlsson tio budord:

1. Du ska kräva meritokrati.

Det vill säga att du belönas och befordras efter förtjänst.

2. Du ska inte låta din bakgrund avgöra din framtid.

Be inte om ursäkt om du gör en klassresa.

3. Du ska inte curla karlarna.

Undvik att sopa rent för män som vill komma fram, och städa inte undan deras misstag.

4. Du ska inte känna skuld.

Ingen kan upprätthålla perfektion på alla plan.

5. Du ska avslöja småpåvarna.

Låt inga grötmyndiga och dumdryga män sätta sig på dig.

6. Du ska välja den rätta/rätte med omsorg.

Alla män är inte småpåvar.

7. Du ska inse att cash is queen.

Försörj dig själv – egna pengar är egen frihet som ger egen makt.

8. Du ska säga ja till makt.

I yrkeskarriären är det viktigt att fånga möjligheterna när de dyker upp.

9. Du ska vara snäll – men inte dumsnäll.

Var generös mot andra, men undvik att bli utnyttjad.

10. Du ska följa din inre kanariefågel.

Du är som fåglarna som sjöng i de brittiska gruvorna. Utan syre kommer både du och din sång att dö. Se till att vara på en plats där din duktighet uppskattas och premieras.


Människorättskämpe från Etiopien

Efter en lång kamp så har vår fantastiska klient och människorättskämpe, Atnafua Kebede Gebremariam från Etiopien, fått sina mänskliga rättigheter tillvaratagna. Hon har fått uppehållstillstånd samt flyktingstatusförklaring i Sverige i 3 år.  Anledningen till att Atnafua endast fått 3 års tillstånd istället för permanent skydd är Migrationsverkets långa handläggningstider och att den "tillfälliga" Begränsningslagen gäller med retroaktiv verkan. Atnafua ansökte om asyl den 24 juli 2015. Vid den tiden fick alla permanent uppehållstillstånd vid flyktingstatusförklaring. Atnafua hade asylutredning på Migrationsverket i januari 2016, men beslutet dröjde. Den 20 juli 2016 träder den nya Begränsningslagen ikraft med retroaktiv verkan, dvs trots att Atnafua ansökt om asyl INNAN lagen trätt ikraft så omfattas hon av den. Är det rättssäkert? För att en lag ska anses vara rättssäker ska det finnas enhetlighet och förutsebarhet. Atnafuas ärende är ett tydligt exempel på att Begränsningslagen inte är rättssäker. Vi önskar att regeringen inte infört denna rättsosäkra lagstiftning så att Atnafua hade fått permanent uppehållstillstånd idag, men är såklart väldigt glada för det positiva beslutet och det ska firas med tårta!!!


Flykten valde oss

Tack fina Suad Sheikhnur för din praktiktid hos oss. Stig Dagermans dikt har prytt familjen Sheiknurs vardagsrum sen 90-talet. Idag blev den en del av Asylbyrån:

"Flykten valde oss

Fågeln väljer flykten. Vi valde den icke.

Flykten valde oss. Därför är vi här.

Ni som ej blev valda – men ändå frihet äger,

hjälp oss att bära den tunga flykt vi bär!

 

Bojan väljer foten. Vi valde att vandra.

Natten var barmhärtig. Nu är vi här.

Ni är för många, kanske den frie trygge säger.

Kan vi bli för många som vet vad frihet är?

 

Ingen väljer nöden. Vi valde den icke.

Den valde oss på vägen. Nu är vi här.

Ni som ej blev valda! Vi vet vad frihet väger!

Hjälp oss att bära den frihet som vi bär!"

 

- Stig Dagerman


Ungdomars hopp inför framtiden

Ersta Lukasgården fyller en viktig funktion för många ensamkommande ungdomar i Nacka kommun. På deras hemsida står:

"Barn och ungdomar som kommer ensamma till Sverige har rätt till trygghet och stöd att leva ett normalt vardagsliv med skola, fritidsintressen och vänner under sin första tid. Ersta Lukasgården skapar tillit till den egna förmågan och introducerar till det svenska samhället, vilket ger varje ungdom hopp om en god framtid."

Detta är något som vi på Asylbyrån gärna vill vara med och stötta. Ikväll genom Asylbyråns Neda Khanshans föreläsning för Lukasgårdens barn, ungdomar och personal. Vi önskar er alla hopp om en god framtid och en riktigt trevlig helg!


Välkommen till vår nya praktikant Tina Kardar!

Denna vecka välkomnar vi en skarp praktikant vid namn Tina Kardar. Hon läser juridik vid Lunds Universitet, men har även studerat bl.a. mänskliga rättigheter och psykologi vid Maastricht University i Nederländerna. Tina är väldigt intresserad av humanjuridik och har precis avslutat fördjupningskurser i både internationell flyktingrätt och svensk migrationsrätt. Dessutom talar Tina fyra språk utöver svenska, nämligen engelska, persiska, dari och spanska. Varmt välkommen till Asylbyrån!!!


Människohandel

MÄNNISKOHANDEL
I Dagens Samhälle kan du idag läsa om profiteringen på människor på flykt.
"En global värld med många människor på flykt och fler utsatta ställer allt hög­re krav på ett strategiskt och framåtsyftande samarbete. Vi efterlyser en svensk nationell handlingsplan för alla former av exploatering, som utifrån de mänskliga rättigheterna kan möta dagens utmaningar."
Läs vilka konkreta förslag som ges till regeringen från alla oss i Plattformen Civila Sverige mot människohandel, så väl formulerat av vår kloka samordnare Ninna Mörner.
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/stoppa-profiteringen-pa-maenniskors-desperation-32500


JO-anmälan mot Migrationsverket

Idag har vi sett oss nödgade till att anmäla Migrationsverket till JO för de anmärkningsvärda nya rutiner som verket tillämpar gällande medicinska åldersbedömningar. Regeringen har gett Rättsmedicinalverket i uppdrag att utföra en ny sorts medicinsk åldersbedömning på asylsökande barn som inte kunnat göra sin underårighet sannolik i asylprocessen. Det handlar nu om att man röntgar en visdomstand för att undersöka om tandroten slutit sig samt undersökning av knäled genom magnetröntgen. Detta kan vara ett sätt att göra sannolikt för Migrationsverket huruvida man är under eller över 18 år, vilket i sig kan vara avgörande i bedömningen om man har rätt till internationellt skydd i Sverige eller ej. Då valet gällande samtycke eller ej kan få direkt negativ rättsverkan för utgången av ärendet, måste vi protestera när våra klienter inte ges skäligt rådrum eller möjlighet till att träffa sitt offentliga biträde för att få information om vilka rättsliga konsekvenser ett samtycke till en medicinsk åldersbedömning kan leda till.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg har även idag skrivit till Migrationsverkets tillförordnade generaldirektör Mikael Ribbenvik rörande de nya rutinerna för medicinska åldersbedömningar. Mer om detta återfinns på Advokatsamfundets hemsida; https://www.advokatsamfundet.se/Nyhetsarkiv/2017/mars/advokatsamfundet-riktar-kritik-mot-migrationsverkets-nya-rutiner-for-medicinska-aldersbedomningar/


Skyddsstatus för minderårig afghan utan nätverk

Härligt avslut på veckan! Migrationsöverdomstolen lyfter upp barns utsatthet som grund för skyddsstatus och har bedömt att ett barn som saknar nätverk i Afghanistan riskerar skyddsgrundande behandling - UM 911-16. Spännande! Kontakta oss om du vill veta mer eller undrar hur det kan påverka just ditt ärende.


Idag lanseras vår nya hemsida

Idag lanseras vår nya hemsida. Senare under våren lanseras den även på flera av våra vanligaste språk.
Tusen tack och grymt jobbat so far vår skickliga webbdesigner Anik Devaughn samt fotograf Elin Colmsjö!!!!


Kvinnor kan ha egna asylskäl

När människor tvingas fly från krig, konflikter och förföljelse i sina hemländer har de enligt FN rätt att söka asyl. Rätten att söka asyl är bland annat uttryckt i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och i EU-stadgan om mänskliga rättigheter. Alla människor som söker asyl ska ha lika rätt att få sina asylskäl prövade och vid behov erhålla flyktingstatus och skydd mot kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Trots detta har kvinnor och flickor världen över svårt att få gehör för sina asylskäl.

Traditionellt sett har mannen varit norm för vem som betraktas som en flykting och studier visar att kvinnors asylskäl inte erkänns på samma sätt som mäns. Kvinnoförtryck ses ofta som ett kulturellt problem och inte som ett brott mot mänskliga rättigheter. Kvinnors asylskäl kan handla om att de blivit förföljda, att de utsatts för kränkningar, hotats till livet, sålts, utnyttjats och utsatts för omänsklig grymhet och tortyr, våldtagits, gifts bort som barn, misshandlats, könsstympats, stått upp för rätten att flickor ska få gå i skola, de kanske har velat skilja sig eller lever i samkönade relationer.

Många kvinnor saknar kunskap om sina rättigheter och vilka lagar som gäller. Därför vill vi idag på internationella kvinnodagen särskilt uppmärksamma kvinnors rätt till mänskliga rättigheter och att åberopa egna asylskäl grundade på just den företeelsen - att vara kvinna!