KURS GÄLLANDE SPÅRBYTE

Passa på att fördjupa dina kunskaper om spårbyte till arbetstillstånd. På torsdag den 11 maj 2017 föreläser Asylbyråns jurist Daniel Carnestedt​ i Asylrättstudenterna Stockholm​s regi. Daniel kommer att förklara närmare gällande möjligheten för en asylsökande som fått ett slutligt avslag på sin asylansökan att ändå få stanna i Sverige på grund av att vederbörande har haft en anställning under tiden asylärendet handlades.

Glöm inte att anmäla dig till utbildningen och att bli medlem i Asylrättstudenterna för att delta! Det går även bra att anmäla sig enstaka utbildningstillfällen.

http://www.asylrattstudenterna.se