Varmt grattis till Asylbyråns Daniel Carnestedt som idag enhälligt valdes till ordförande i Refugees Wellcome Stockholm!

RWS är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation vars syfte är att hjälpa människor på flykt som kommer till Stockholm. Med hjälp av bidrag från privatpersoner och företag arbetar RWS för att ge dessa människor ett värdigt bemötande och den hjälp de behöver, både för stunden och på längre sikt.

Parallellt med verksamheterna inom akuthjälp och mötesplatser arbetar RWS aktivt för att påverka beslutsfattare och förändra situationen för människor på flykt. Med utgångspunkt i alla människors lika värde ser RWS ett tydligt behov av fria och lagliga vägar in i Europa samt av en beredvillighet att som stat och nation ta emot de människor som kommer, och skapa förutsättningar för att de ska finna sin plats i samhället. Via sociala och traditionella medier samt debatter i det offentliga rummet lyfter RWS gång på gång frågan om dessa behov.

Läs mer på RWS:s hemsida;

www.refugeeswelcomestockholm.se