Marka aad muddo cayiman ku noloyd Iswidhan oo aad buxisay dhamaan shurudihii lagaa rabay ayaad codsan karta jinsiyadaa/dhalashada iswidhishka.  Arimaha ay waaxda socdalku eegaan marka codsiga dhalashada waxa weeyaan tusala ahaan:  haddii aad ka yartahay 18 sano, in aad ku dhalatay iswidhan, iyo waalidintaadu jinsiyada ay leeyihin, iyo inaad cadayn karto sugitaankaga, haddi aad buxisay shurudaha joogitaanka dalkan iyo iwm. Annagga nala soo xiriir haddi aad rabto warbixin faahfaahsan ama aad jecelshahay in laga caawiyo codsigaaga jinsiyadda/dhalashada iswidhan.

Adigu ma dooneysaa inaad codsato jinsiyadda/dhalashada iswidhiska.

Annaga Nala so xariir haddi aad dooneyso caawimo xaga sharciga. Soo buxii qorraalkan hoose. Annaga aya ku la soo xariirayna.