FAQ

Här kan du hitta svar på flera av de frågor vi ofta får på Asylbyrån. Om du inte hittar svar på det du söker är du varmt välkommen att kontakta oss för mer information.


Att söka asyl

Om du behöver söka skydd i Sverige undan problem i ditt hemland, så gör du det hos Migrationsverket. Du kan också vända dig till polisen och berätta för dem att du vill söka asyl. Polisen transporterar dig då till Migrationsverket så du där kan lämna in din asylansökan.

Ibland kan det vara bra för att diskutera hur själva ansökan går till och för att få råd och tips vad man bör tänka på vid själva ansökan. Dock bra att känna till att man då får anlita advokat privat och själv stå för kostnaden för konsultationen. När man sökt asyl har man oftast rätt till offentligt biträde, dvs staten betalar för advokaten. Man har rätt att välja advokat och kan i samband med ansökan säga till Migrationsverket vilket ombud man önskar ha vid sin sida under processen. Alla jurister på Asylbyrån jobbar som offentliga biträden och hjälper dig isf kostnadsfritt genom processen.

Ja, man har man oftast rätt till ett offentligt biträde när man söker asyl, dvs staten betalar för advokaten. Man har rätt att välja advokat och kan i samband med inlämnandet av själva ansökan säga till Migrationsverket vilket ombud man önskar ha vid sin sida under processen. Alla jurister på Asylbyrån jobbar som offentliga biträden och hjälper dig gärna kostnadsfritt som sådant om du önskar oss inför Migrationsverket.

Ja, man har rätt att välja advokat och kan i samband med inlämnandet av själva asylansökan säga till Migrationsverket vilket ombud man önskar ha vid sin sida under processen. Om man inte väljer ett eget ombud så tilldelas man ett biträde av Migrationsverket enligt deras lista över offentliga biträden i närheten. Alla jurister på Asylbyrån jobbar som offentliga biträden och hjälper dig gärna kostnadsfritt som sådant om du önskar oss inför Migrationsverket.

Fyra år efter att ditt senaste avslag gällande asyl vunnit laga kraft kan du ansöka om asyl på nytt. Dock kan det vara bra att konsultera en jurist inför en eventuell ny ansökan, då ansökan ibland kan uppfattas som uppenbart ogrundad, den kan tolkas som en ansökan om verkställighetshinder etc. Välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Grundregeln är tyvärr att ansökan skall göras innan inresa i Sverige och alltså lämnas in via en svensk ambassad i ditt hemland eller annat land som kan ta emot dig.

Nej, vi kan generellt inte hjälpa dig att få ett snabbare beslut på din ansökan. Det är Migrationsverkets handläggningstider som styr hur lång väntetid det är för tillfället.


Arbetstillstånd

Familjeanknytning

Förvar

Övriga frågor

Vi hjälper även till om du riskerar att bli av med ditt uppehållstillstånd, om du vill ansöka om verkställighetshinder, och vid överklaganden av olika beslut och domar. Vi åtar oss också ärenden gällande vårdnad om barn samt uppdrag både inom brottmål som offentlig försvarare, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn samt inom LVU/LVM/LPT/LRV. Välkommen att kontakta oss med din fråga.

Om du som klient är missnöjd med den tjänst som en advokat eller jurist har tillhandahållit, ska du i första hand kontakta advokaten eller juristen i fråga för att diskutera och försöka uppnå en lösning i samförstånd. Kan ingen lösning uppnås kan Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd pröva frågan.

Vi får också ofta frågan om det går bra att byta offentligt biträde mitt i en asylprocess. Om det är svåra motsättningar mellan dig och det offentliga biträdet eller om det föreligger särskilda skäl så kan du ibland beviljas ett byta av offentligt biträde mitt i en process. Du kan vända dig till handläggande myndighet, dvs Migrationsverket eller domstolen, med din förfrågan och förklara situationen. Framför också gärna önskemål gällande nytt offentligt biträde som du känner förtroende för.

Om du är missnöjd med ett privat ombud är du alltid fri att dra tillbaka en fullmakt och byta till ett ombud du känner mer förtroende för.