FN STOPPAR UTVISNING TILL AFGHANISTAN

Veckan på Asylbyrån fortsätter i dur. Hjältinnan Neda Khanshan har lyckats få FN:s tortyrkommitté CAT att inhibera utvisningen av en afghansk polis som skulle komma att verkställas inom de närmsta dagarna. I ärendet ställs flera rättssäkerhetsaspekter på sin spets; Vad är tillräckligt underlag för att allmän domstol ska anses ha tagit hänsyn till en persons behov av fristad? Hur långt sträcker sig nationella myndigheters och domstolars skyldighet att informera klaganden om eventuella trovärdighetsbrister och bereda denne möjlighet att förklara eventuella diskrepanser? Är Migrationsverkets och Migrationsdomstolarnas fria bevisvärdering för fri? Vår uppfattning är att Sverige på ett undermåligt sätt har beslutat att utvisa en asylsökande till ett land där denne riskerar att förföljas, straffas med döden eller med kroppsstraff, utsättas för tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Förhoppningsvis kan rättvisan segra och ett liv räddas.