Om du inte har tillstånd att vistas i landet och ska avvisas eller utvisas riskerar du i vissa fall att tas i förvar. Om Migrationsverket anser att det är nödvändigt för att utreda din rätt att vistas i landet, eller om de anser att din identitet är oklar, så kan du riskera att tas i förvar. Att vara förvarstagen innebär att du är frihetsberövad och rörelsefriheten är begränsad till en låst avdelning.

Om du varit i förvar i mer än tre dagar har du rätt till kostnadsfri advokat eller jurist – ett offentligt biträde. Du har rätt att välja vilket offentligt biträde du önskar. Alla våra jurister hjälper till som offentliga biträden vid förvar och du får gärna meddela migrationsverket om du vill ha någon av våra jurister som ditt offentliga biträde. Så snart vi har förordnandet på vårt bord så kommer vi på ett första möte hos dig på förvaret och startar upp processen tillsammans. Vid behov bokar vi tolk till mötet. Vårt jobb blir då att överklaga förvarsbeslutet och verka för att du ska släppas på fri fot. Många gånger jobbar vi parallellt med din ansökan om asyl. Kontakta oss så berättar vi mer.

Har du frågor gällande förvar?

Kontakta gärna oss om du vill ha hjälp juridiskt. Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss.