Goda nyheter för personer från Irak! Det har tagits fram ny landinformation som bland annat innebär att det inte finns ett godtagbart myndighetsskydd för utsatta grupper såsom sunni och att internflyktsalternativet är kraftigt begränsat – särskilt för kvinnor och barn utan manligt nätverk. Detta kommer hjälpa många av våra klienter på Asylbyrån.

http://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=38486