Stort grattis till avklarad advokatexamen idag bästa biträdande juristerna Hanna Lundberg och Charlotte Haglind!!!!!