Asylbyrån deltar i Advokatsamfundets informationsträffar för asylsökande. Nästa träff är den 21 oktober 2016.
Fint initiativ!

https://www.advokatsamfundet.se/Nyhetsarkiv/2016/september/forsta-informationstraffen-for-asylsokande/