Idag har vi sett oss nödgade till att anmäla Migrationsverket till JO för de anmärkningsvärda nya rutiner som verket tillämpar gällande medicinska åldersbedömningar. Regeringen har gett Rättsmedicinalverket i uppdrag att utföra en ny sorts medicinsk åldersbedömning på asylsökande barn som inte kunnat göra sin underårighet sannolik i asylprocessen. Det handlar nu om att man röntgar en visdomstand för att undersöka om tandroten slutit sig samt undersökning av knäled genom magnetröntgen. Detta kan vara ett sätt att göra sannolikt för Migrationsverket huruvida man är under eller över 18 år, vilket i sig kan vara avgörande i bedömningen om man har rätt till internationellt skydd i Sverige eller ej. Då valet gällande samtycke eller ej kan få direkt negativ rättsverkan för utgången av ärendet, måste vi protestera när våra klienter inte ges skäligt rådrum eller möjlighet till att träffa sitt offentliga biträde för att få information om vilka rättsliga konsekvenser ett samtycke till en medicinsk åldersbedömning kan leda till.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg har även idag skrivit till Migrationsverkets tillförordnade generaldirektör Mikael Ribbenvik rörande de nya rutinerna för medicinska åldersbedömningar. Mer om detta återfinns på Advokatsamfundets hemsida; https://www.advokatsamfundet.se/Nyhetsarkiv/2017/mars/advokatsamfundet-riktar-kritik-mot-migrationsverkets-nya-rutiner-for-medicinska-aldersbedomningar/