Vi på Asylbyrån är stolta över den kompetens vi byggt upp bland våra medarbetare. Ärende för ärende och klient för klient använder vi den kunskapen för att arbeta mot vår vision:

”Ingen som har rätt att vara i Sverige ska utvisas. Ingen som har rätt att flytta hit ska hindras.”

Men även om vi gör det vi kan i de ärenden vi själva hanterar så kan ingen enda byrå göra allt. För att vi ska komma närmare vårt långsiktiga mål krävs att vi delar med oss av vad vi kan. Dessutom krävs det att vi själva fortsätter att utveckla vår kunskap.

Därför har vi startat en kursverksamhet utformad utifrån vad vi själva vill lära oss mer om och utifrån vad vi känner att vi hade haft nytta av tidigare i karriären. Vi hoppas du hittar något som intresserar dig.

Aktuella kurser


Internationell processföring – 30 maj 2023

Ibland räcker de nationella rättsmedlen inte till. Vår halvdagskurs i internationell processföring syftar till att ge dig verktyg för att fortsätta arbeta för din klients sak även efter ett slutligt avslag i Sverige. Kursen hålls av Louise Dane och Sofia Rönnow Pessah.

Louise Dane är doktor i offentlig rätt och jurist på Asylrättscentrum. Louise disputerade 2019 med en avhandling som handlar om hur barnets bästa och barns rätt till respekt för sitt privat- och familjeliv förhåller sig till ”intresset av reglerad invandring”. Hon har tidigare varit verksam som asylhandläggare på Migrationsverket och har erfarenhet från UNHCR’s Regional Representation for Northern Europe. Louise har mångårig erfarenhet som utbildare och har bland annat undervisat vid de flesta av landets juridiska institutioner. Louise är även verksam som lärare vid Domstolsakademin.

Sofia Rönnow Pessah arbetar som Senior Policyrådgivare i EU-frågor hos Rädda Barnen där hon bland annat bevakar utvecklingen av asyl-och migrationspakten. Hon är asylrättsjurist i grunden och har företrätt skyddsbehövande i flera av FN:s MR-kommittéer och Europadomstolen.

Tid: Tisdag den 30 maj kl 09.00-12.00

Pris: 4900:- (fika och utbildningsmaterial igår).

Plats: Kursen kommer att hållas centralt i Stockholm på Best Western Kom Hotell, Döbelnsgatan 17.

Anmälan: Anmälan är bindande och sker senast den 15 maj 2023 via mail till kurs@asylbyran.se samt inbetalning av kursavgiften 4900:- till Bankgiro 650-4195 alt. via Swish 123 -107 20 73.