Vi på Asylbyrån är stolta över den kompetens vi byggt upp bland våra medarbetare. Ärende för ärende och klient för klient använder vi den kunskapen för att arbeta mot vår vision:

”Ingen som har rätt att vara i Sverige ska utvisas. Ingen som har rätt att flytta hit ska hindras.”

Men även om vi gör det vi kan i de ärenden vi själva hanterar så kan ingen enda byrå göra allt. För att vi ska komma närmare vårt långsiktiga mål krävs att vi delar med oss av vad vi kan. Dessutom krävs det att vi själva fortsätter att utveckla vår kunskap.

Därför har vi startat en kursverksamhet utformad utifrån vad vi själva vill lära oss mer om och utifrån vad vi känner att vi hade haft nytta av tidigare i karriären. Vi hoppas du hittar något som intresserar dig.

Aktuella kurser


Asylrättsdagen 2024 – 16 januari 2024

Fridh Advokatbyrå och Asylbyrån välkomnar er till en heldag med kvalificerad asylrätt och gott sällskap.

Under de senaste åren har asylrätten varit hårt ansatt från politiskt håll. Regeringen är tydlig med sin strävan att skärpa Sveriges lagstiftning inom asylområdet till den lägsta nivå som tillåts enligt Sveriges internationella förpliktelser, och när alla beslut i asylärenden uttryckligen ska läggas så nära det otillåtna som möjligt kommer en del beslut oundvikligen att hamna på fel sida av gränsen. Vi biträden behöver vara beredda på det och ha den kunskap som krävs för att fortsätta tillvarata våra klienters rätt.

Vi ser därför ett behov av att höja allas vår kompetens inom internationell processföring. Vi ser också ett behov av att bygga starkare nätverk mellan praktiker för att utbyta erfarenheter och hjälpa varandra i en mer utmanande omvärld. Asylrättsdagen är vårt svar på dessa behov.

Utbildningsdagen motsvarar sex timmars utbildningstid för verksamma advokater.

Programmet för dagen finns här.

Tid: Tisdag den 16 januari 2024 kl 09:00-18:00

Pris: 2 500 kr ex moms. Jurister verksamma inom den idéburna sektorn deltar gratis.

Plats: Kursen kommer att hållas centralt i Stockholm. Plats kommer meddelas senare.

Anmälan: Görs här och är bindande.