Opinionsbildning är en del av advokatyrket. Idag talade advokat Karin Gyllenring på Sveriges Riksdag inför inbjudna riksdagsledamöter tillsammans med Läkare i Världen och Etikkommissionen. Hur ser rättighetsperspektivet ut idag för barn på flykt?