Härligt avslut på veckan! Migrationsöverdomstolen lyfter upp barns utsatthet som grund för skyddsstatus och har bedömt att ett barn som saknar nätverk i Afghanistan riskerar skyddsgrundande behandling – UM 911-16. Spännande! Kontakta oss om du vill veta mer eller undrar hur det kan påverka just ditt ärende.