När människor tvingas fly från krig, konflikter och förföljelse i sina hemländer har de enligt FN rätt att söka asyl. Rätten att söka asyl är bland annat uttryckt i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och i EU-stadgan om mänskliga rättigheter. Alla människor som söker asyl ska ha lika rätt att få sina asylskäl prövade och vid behov erhålla flyktingstatus och skydd mot kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Trots detta har kvinnor och flickor världen över svårt att få gehör för sina asylskäl.

Traditionellt sett har mannen varit norm för vem som betraktas som en flykting och studier visar att kvinnors asylskäl inte erkänns på samma sätt som mäns. Kvinnoförtryck ses ofta som ett kulturellt problem och inte som ett brott mot mänskliga rättigheter. Kvinnors asylskäl kan handla om att de blivit förföljda, att de utsatts för kränkningar, hotats till livet, sålts, utnyttjats och utsatts för omänsklig grymhet och tortyr, våldtagits, gifts bort som barn, misshandlats, könsstympats, stått upp för rätten att flickor ska få gå i skola, de kanske har velat skilja sig eller lever i samkönade relationer.

Många kvinnor saknar kunskap om sina rättigheter och vilka lagar som gäller. Därför vill vi idag på internationella kvinnodagen särskilt uppmärksamma kvinnors rätt till mänskliga rättigheter och att åberopa egna asylskäl grundade på just den företeelsen – att vara kvinna!