Efter en lång kamp så har vår fantastiska klient och människorättskämpe, Atnafua Kebede Gebremariam från Etiopien, fått sina mänskliga rättigheter tillvaratagna. Hon har fått uppehållstillstånd samt flyktingstatusförklaring i Sverige i 3 år.  Anledningen till att Atnafua endast fått 3 års tillstånd istället för permanent skydd är Migrationsverkets långa handläggningstider och att den ”tillfälliga” Begränsningslagen gäller med retroaktiv verkan. Atnafua ansökte om asyl den 24 juli 2015. Vid den tiden fick alla permanent uppehållstillstånd vid flyktingstatusförklaring. Atnafua hade asylutredning på Migrationsverket i januari 2016, men beslutet dröjde. Den 20 juli 2016 träder den nya Begränsningslagen ikraft med retroaktiv verkan, dvs trots att Atnafua ansökt om asyl INNAN lagen trätt ikraft så omfattas hon av den. Är det rättssäkert? För att en lag ska anses vara rättssäker ska det finnas enhetlighet och förutsebarhet. Atnafuas ärende är ett tydligt exempel på att Begränsningslagen inte är rättssäker. Vi önskar att regeringen inte infört denna rättsosäkra lagstiftning så att Atnafua hade fått permanent uppehållstillstånd idag, men är såklart väldigt glada för det positiva beslutet och det ska firas med tårta!!!