Positiva nyheter för våra afghanska klienter!

Idag har ledningen för Migrationsverket presenterat ett nytt rättsligt ställningstagande gällande Afghanistan. I det slår man fast att säkerhetsläget har blivit sämre sen 2015.

Det råder väpnad konflikt i stora delar av landet och nu blir det slut på utvisningar till Helmanprovinsen, där talibarnerna härjar.

När det gäller afghaner från andra delar av landet så kommer det försämrade läget att väga tyngre i bedömningen av varje enskilt asylfall. Hör av er till oss om ni undrar hur detta påverkar just ert fall.

http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2016/2016-12-08-Forsamrat-sakerhetslage-i-Afghanistan.html Visa mer