Karin Gyllenring

Advokat och grundare av Asylbyrån år 2006

Karin är initiativtagare och grundare till advokatfirman Asylbyrån och har genom åren hjälpt många människor att få stanna i Sverige pga familj eller arbete i landet och till en framtid i frihet undan krig och förföljelse. Karin brinner för att sprida kunskap och opinion om mänskliga rättigheter inom rättsområdet och figurerar ofta i media, föreläser och sitter med i diverse expertgrupper inom migration samt trafficking. Hon har vunnit flera viktiga mål och bland annat bidragit till att ett traffickingoffer tilldelats Sveriges hittills högsta skadestånd i den uppmärksammade Voodoo-rättegången år 2009-2011. Karin går in i alla uppdrag med ett positivt och lösningsfokuserat förhållningssätt och gör sitt yttersta för att tillvarata sina klienters rättigheter. Hon åtar sig ibland uppdrag inom brottmål som offentlig försvarare, målsägandebiträde eller särskild företrädare för barn, men är främst specialiserad inom asyl- och migrationsrätt.


Hanna Johansson

Advokat

Hanna har tagit sin juristexamen vid Stockholms universitet och alltsedan studierna specialiserat sig inom Asylbyråns rättsområde asyl- och migrationsrätt. Hon finner rättsområdet viktigt och engagerande och har under sin yrkeskarriär förvärvat vidare spetskompetens genom arbete både på Amnesty international och under flera år som biträdande jurist på advokatbyrån Bratt Feinsilber Harling. Hanna blev advokat år 2018 och är liksom alla Asylbyråns jurister specialiserad inom mänskliga rättigheter, asyl- och migrationsrätt.


Johanna Bratt

Biträdande jurist - föräldraledig t.o.m. augusti 2019.

Johanna har tagit sin juristexamen vid Lunds universitet och har praktiserat på Förvaltningsrätten i Malmö. Därefter har hon arbetat som asylhandläggare både vid migrationsverket i Malmö samt Hallonbergen i Stockholm. Johanna är en empatisk jurist som brinner för mänskliga rättigheter och sätter individen i centrum. Hon är specialiserad inom asyl- och migrationsrätt.


Neda Khanshan

Biträdande jurist

Neda har tagit sin juristexamen vid Stockholms universitet och har bred språkkompetens då hon talar engelska, farsi, dari och en del spanska. Under de senaste åren har Neda arbetat på byråer som Advokatfirman Guide, Pars Juristbyrå samt Checkman Law i New York. Med Neda som ditt ombud har du en fighter i din hörna som inte ger sig förrän din rätt tillvaratas. Hon är specialiserad inom asyl- och migrationsrätt.


Caroline Stenbäck

Biträdande jurist

Caroline kommer närmast från Advokatbyrån Elison där hon jobbade med asyl- och migrationsrätt. Hon har rest mycket och bodde under en tid i Tanzania där hon gjorde internship på Svenska ambassaden i Dar e Salaam. Därefter jobbade hon som handläggare på Migrationsverket i Solna. På sin fritid studerar Caroline bosniska, kroatiska och serbiska. Caroline är, liksom alla jurister på Asylbyrån, specialiserad inom asyl- och migrationsrätt.


Daniel Carnestedt

Biträdande jurist

Daniel har tagit sin juristexamen vid Uppsala universitet. Innan han kom till Asylbyrån gjorde han notarietjänst på Migrationsdomstolen i Stockholm och Migrationsverkets förvaltningsprocessenhet i Sundbyberg. Daniel är en engagerad jurist med ett djupt intresse för det migrationsrättsliga regelverket och dess praktiska tillämpning. Han brinner särskilt för att enskildas rättigheter ska respekteras genom hela migrationsprocessen. Daniel är specialiserad inom asyl- och migrationsrätt.


Jenny Skarland

Biträdande jurist

Jenny har tagit sin juristexamen vid Lunds Universitet vilket även innefattade en master i International Human Rights Law med inriktning mot migration. Hon har även praktiserat på Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar. Jenny kommer närmast från Migrationsverket på Arlanda där hon arbetade som beslutsfattare. Under sin studietid var Jenny engagerad inom Amnesty International som Flykting- och Migrationssamordnare. Hon har tidigare bott utomlands och talar förutom engelska även italienska och spanska. Jenny är specialiserad inom asyl- och migrationsrätt.


Lydia Hermez

Jurist assistent

Lydia Hermez är Asylbyråns oumbärliga juristassistent. Tidigare så har Lydia praktiserat på byrån håller nu ordning på såväl byråns administration som dess jurister. Dessutom talar Lydia både engelska, spanska och arabiska. Parallellt med jobbet hos oss så befinner sig Lydia i sluttampen av sina studier på juristprogrammet vid Stockholms Universitet. Lydia brinner för att juridiskt hjälpa utsatta människor på flykt och har tidigare studerat internationell rätt på Irland och även bott i Libanon en period där hon arbetat med att hjälpa syriska flyktingbarn.


Lisa Andréen

Trainee

Lisa är juriststudent vid Uppsala Universitet och utöver juristprogrammet läser Lisa juridiska kurser i engelska för att slipa sina redan goda språkkunskaper. Som trainee på Asylbyrån bistår Lisa juristerna i deras arbete med att juridiskt hjälpa människor att få stanna i Sverige. Lisa har dessförinnan gjort sin praktik på Asylbyrån samt medverkat i utbytesprojekt på skolor i Zanzibar och även bott på Pemba. Lisa har ett stort intresse för mänskliga fri- och rättigheter, särskilt när det gäller asyl- och migrationsfrågor.


Isak Hardo

Trainee

Isak läser juristprogrammet vid Uppsala Universitet. Innan han påbörjade sin tjänst som trainee har han praktiserat på Asylbyrån samt anlitats som researcher och analytiker av Afghanistan. Han har därigenom erhållit värdefull lärdom om Afghanistans säkerhetsläge och den utsatta situation som landets civilbefolkning befinner sig i. Isak har ett brinnande intresse för asyl- och migrationsrätt, och som trainee understödjer han asylbyråns jurister i deras arbete med just dessa frågor.


Sam Fakhraie

Trainee

Sam jobbar som trainee hos oss och går parallellt på juristprogrammet vid Stockholms Universitet. Sam har ett brinnande intresse för asyl- och migrationsrätt och har tidigare gjort sin praktik hos oss och är ordförande i Asylrättsstudenternas styrelse vid Stockholms Universitet. Utöver svenska och engelska så talar Sam persiska och är svensk SM-medaljör i tiodans (om ni sett Let´s Dance på TV).


Isabelle Saers

Trainee

Isabelle läser termin sex på juristprogrammet vid Uppsala Universitet. Tidigare har hon praktiserat hos oss och hennes mål med juriststudierna är att, med juridiken som redskap, hjälpa människor som inte har samma förutsättningar eller rättigheter som vi har i Sverige.

Isabelle är även ordförande i en ideell förening som hjälper våldsutsatta (VOOV Uppsala) och har ett stort intresse för djur och växter. För Isabelle är det viktigt att använda sin tid, kunskap och erfarenhet till saker som hjälper andra och hon har ett brinnande intresse för asyl- och migrationsrätt. Som trainee understödjer hon asylbyråns jurister i det dagliga arbetet.