Post-truth – när sanningen blir irrelevant!

Läs advokatsamfundets generalsekreterares kloka reflektion.
https://www.advokaten.se/Tidningsnummer/2016/nr-9-2016-argang-82/post-truth–nar-sanningen-blir-irrelevant/