Är det ok att dansk polis nu konfiskerar ägodelar från flyktingar eller strider det mot internationella konventioner? Asylbyråns advokat Karin Gyllenring resonerar i SVT Gomorron idag.