REGERINGEN UPPHÄVER LAGEN OM ID-KONTROLLER

Advokat Karin Gyllenring på Asylbyrån medverkade denna morgon i SVT Gomorron för att förklara vad detta betyder juridiskt för personer som befinner sig på flykt. Se klipp nedan.

Konkret så betyder det att man nu har möjlighet att färdas på tåg, buss och färja mellan Danmark och Sverige utan att stoppas i en ID-kontroll.

Rent juridiskt är det här ett välkommet beslut. Personer som söker asyl kommer återigen ha möjlighet att lämna in sin ansökan inifrån Sverige, trots att vederbörande inte har några id-handlingar. Avsaknad av id-handlingar beror ofta på att det inte finns ngt fungerande folkbokföringssystem i landet. Som exempelvis i Afghanistan och Somalia.

Det främsta juridiska problemet med id-kontrollerna är att de inte är lagliga. Precis som Lagrådet förklarade i sitt yttrande över lagen, när den låg som förslag, så är en sån här lag inte förenlig med asylrätten. Dessutom tyder mkt på att id-kontrollerna strider mot EU-rätten och den fria rörligheten inom Schengen. EU-kommissionen har tidigare gett Tjeckien kritik för sina id-kontroller och nu även granskat Sveriges id-kontroller ifall de strider mot EU:s regelverk. Man kan tolka kommissionens svar såsom att det inte finns stöd inom EU-rätten att lagstifta om id-kontroller på det här viset. Om ett land bryter mot EU-lagstiftning så kan kommissionen dra landet inför EU-domstolen. Förmodligen såg sig regeringen nödgade till att häva ID-kontrollerna innan det att EU-kommissionen ogiltigförklarar dem.

Personer som tidigare inte haft möjlighet att ta sig in i landet eller till den svenska gränsen får nu alltså möjlighet till det, för att här i Sverige lämna in sin ansökan om asyl. Särskilt de som inte har ID-handlingar pga att deras hemländer står utan ett fungerande folkbokföringssystem, såsom Afghanistan och Somalia, kommer nu att kunna ta sig till Sveriges gräns för att här lämna in sin ansökan om internationellt skydd.