Lagen skulle ändras så att fler flyktingbarn fick stanna i Sverige. Men så ser det inte ut att ha blivit. – Det var falska förhoppningar. Jag kan inte se någon förändring alls, säger flyktingadvokaten Karin Gyllenring.

Inom ramen för den flyktingpolitiska överenskommelse som fanns mellan Miljöpartiet och den förra regeringen enades politikerna våren 2013 om att göra det lättare för flyktingbarn att få stanna i Sverige. Enligt den tidigare lagen fanns en passus som sade att det krävdes ”synnerligen” ömmande skäl för att ett barn vissa fall skulle få stanna.

Nu ändrades det till ”särskilt” ömmande skäl. Det handlade bland annat om barn som vistats länge i Sverige och meningen var att fler barn skulle få stanna.

– Det innebär att vi sätter barnets bästa i fokus och att fler människor kommer att få stanna, sa dåvarande migrationsminister Tobias Billström (M) i Rapport i april 2013.

– Vi är mycket nöjda att kunna ta det här steget för de familjer och barn som berörs, sa Maria Ferm (MP) flyktingpolitisk talesperson.

Ingen avgörande effekt

Lagen ändrades den 1 juli förra året. Första halvåret samma år, när den gamla lagen gällde, fick 494 barn under 18 år stanna på grund av ömmande skäl. Första halvåret i år, efter lagändringen, var siffran 464.

Det är visserligen svårt att jämföra olika år. Antalet flyktingar år från år varierar precis som förhållandena i de länder de kommer ifrån. Men bilden vi får efter att ha talat med forskare, jurister och frivilligorganisationer som jobbar med flyktingbarn är ändå samstämmig; lagändringen har inte haft någon avgörande effekt på hur många som får stanna.

Migrationsverket: Ger inga större resultat

Migrationsverket gör samma bedömning. Biträdande rättschef Carl Bexelius påpekar att kriteriet om ”ömmande omständigheter” är av undantagskaraktär, det åberopas först då inga andra skäl för asyl finns.

– Och även om man skruvar lite i en sådan bestämmelse kommer det inte att ge några större resultat, säger Carl Bexelius.

Magda Rasmusson är MP:s flyktingpolitiska talesperson under Maria Ferms föräldraledighet. Hon tycker att det är för tidigt att dra några säkra slutsatser.

– Vi kommer nu att följa utvecklingen och se hur det ser ut framöver och se till att lagens intentioner blir uppfyllda, säger Magda Rasmusson.

Vad säger du om att folk kan ha fått falska förhoppningar?

– Det är lite tidigt att utvärdera det i nuläget, säger hon.

Men flyktingadvokat Karin Gyllenring på Stockholms asylbyrå har en mer bestämd uppfattning.

– Jag tycker snarare att vi har backat. Lagändringen har inte gett mig verktyg att hjälpa mina klienter på ett bättre sätt, säger hon.

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/trots-lagandringen-fler-barn-far-inte-stanna