Ersta Lukasgården fyller en viktig funktion för många ensamkommande ungdomar i Nacka kommun. På deras hemsida står:

”Barn och ungdomar som kommer ensamma till Sverige har rätt till trygghet och stöd att leva ett normalt vardagsliv med skola, fritidsintressen och vänner under sin första tid. Ersta Lukasgården skapar tillit till den egna förmågan och introducerar till det svenska samhället, vilket ger varje ungdom hopp om en god framtid.”

Detta är något som vi på Asylbyrån gärna vill vara med och stötta. Ikväll genom Asylbyråns Neda Khanshans föreläsning för Lukasgårdens barn, ungdomar och personal. Vi önskar er alla hopp om en god framtid och en riktigt trevlig helg!