Låt oss presentera vår nya praktikant – Suad Sheikhnur. Suad studerar termin 7 på Juristprogrammet i Uppsala och läser just nu en fördjupningskurs i Folkrätt och Internationella Organisationer. Hon har ett genuint intresse för migrationsrätt, arbetar med ensamkommande flyktingbarn och pratar flera språk, bland annat somaliska och franska. Varmt välkommen till Asylbyrån Suad!!!?