Asylbyråns kompetens höjs nu ytterligare när vi välkomnar juristen Petter Kjellgren – nyss hemflyttad från Dhaka, Bangladesh. Petter har jobbat som jurist och nyhetsreporter på Blendow Consulting, som handläggare på migrationsavdelningen på svenska ambassaden i Addis Abeba, Etiopien och närmast som notarie samt föredragande på Förvaltningsrätten i Stockholm. Varmt välkommen till vårt team!