Fariin noo soo dir

nala soo xirrir haddi aad u bahan tahay caawimo xaga tala bixinta sharciga ama aad u bahantahay caawimo joogitaanka Iswidhan. Soo buxii qorraalkan hoose. Annaga aya ku la soo xariirayna.  Bostada iyo barta kulanka (address)

  Advokatfirman Stockholms Asylbyrå AB
  Apelbergsgatan 36, ½tr.
  111 37 Stockholm
  (Tunnelbana: Hötorget)

  Waqtiyada Xafiisku furanyahay
  Isniin-Jimce saacada sagaalka ama sadexda ilaa shanta ama koow iyo tobanka kolba sida aad utaqaano (Kl. 9.00-17.00).
  Waxay xidhantahay xiliga qadada: Saacada laba iyo tobanka ilaa kowda duhurnimo. (Kl.12-13)  Warbixin kale

  Bankgiro
  650-4195

  xisabta lacagta lugu shubo (Swedbank)
  Clearingnummer: 8327-9
  Lambarka Xisaabta: 923 804 011-8