”Ingen som har rätt att stanna i Sverige ska tvingas lämna landet. Ingen som har rätt att flytta hit ska hindras."


Asyl

Att företräda asylsökande är kärnan i vår verksamhet. Sedan Asylbyrån grundades år 2006 har vi hjälpt tusentals människor att få skydd och trygghet i Sverige.

På Asylbyrån är samtliga jurister specialiserade på asylärenden och du är varmt välkommen att begära någon av oss som ditt offentliga biträde. Vi åtar oss uppdrag över hela landet.

Du är även välkommen att boka ett möte med oss om du behöver rådgivning inför en asylansökan.

Familjeanknytning

Om du är svensk medborgare eller har uppehållstillstånd i Sverige så kan dina familjemedlemmar ha rätt till uppehållstillstånd på grund av sin anknytning till dig. Om du är vuxen kan det gälla din partner eller barn under 18 år. Om du själv är under 18 år kan det gälla dina föräldrar.

Vi har lång erfarenhet av att hjälpa familjer att återförenas i Sverige. Du är välkommen att kontakta oss om du behöver hjälp att återförenas med din.

Arbetstillstånd

Att ansöka om arbetstillstånd kan vara en utmanande process för både arbetstagare och arbetsgivare. Det kräver en förståelse för ett komplext regelverk som kan vara svårt att navigera på egen hand. Asylbyrån hjälper årligen flera hundra personer genom ansökningsprocessen. Om du vill ha hjälp att ansöka om arbetstillstånd för dig själv eller för en arbetstagare så står våra jurister redo.

Du är även välkommen att kontakta oss om din ansökan om arbetstillstånd avslagits av Migrationsverket. Vi har lång erfarenhet av och djup kunskap om att överklaga beslut om arbetstillstånd till migrationsdomstol.

Förvar

Vi förstår att det är upprivande när du eller någon du känner blir tagen i förvar. Det är en påfrestande situation att inte kunna röra sig fritt och inte veta vad som kommer att hända härnäst. Men vi finns här för att hjälpa dig igenom det. Alla våra jurister tar uppdrag som offentligt biträde i förvarsärenden och vi har en omfattande erfarenhet av ärendetypen.

Den som varit förvarstagen i mer än tre dagar har rätt till ett kostnadsfritt offentligt biträde. Du har rätt att själv välja vem som ska företräda dig och du får gärna önska någon av oss.

Medborgarskap

Vi på Asylbyrån är stolta över att ha hjälpt många klienter att bli svenska medborgare.

Vi hjälper både nya och befintliga klienter att navigera medborgarskapsprocessen, inklusive eventuella domstolsprocesser. Med vårt stöd och vår expertis kan du känna dig trygg i vetskapen om att du har de bästa möjliga förutsättningarna för att lyckas.

Är du redo att bli svensk? Kontakta oss om du vill ha mer information eller om du vill boka ett möte.

Övriga ärenden

Som experter inom migrationsrätt erbjuder vi våra tjänster för alla ärendetyper inom rättsområdet. Om ditt ärende handlar om att stanna i eller flytta till Sverige så är vi troligtvis rätt advokatbyrå att ställa dina frågor till.