Vi hjälper människor från hela världen att få en rättssäker process.


Asyl

Asyl betyder fristad. Asylbyrån har funnits sedan år 2006 och har har hjälpt tusentals personer att få skydd i Sverige. Att företräda asylsökande är kärnan i vår verksamhet.

Som asylsökande har du ofta rätt till ett kostnadsfritt offentligt biträde. Du har alltid rätt att önska vem du vill ska företräda dig, men om du inte önskar något särskilt biträde så väljer Migrationsverket ett åt dig. Alla jurister på Asylbyrån tar uppdrag som offentligt biträde i asylärenden och du får gärna önska någon av oss.

Det går även bra att boka möte med oss om du behöver juridisk rådgivning inför en asylansökan.

Familjeanknytning

Om du är svensk medborgare eller har uppehållstillstånd i Sverige så kan dina familjemedlemmar ha rätt till uppehållstillstånd på grund av sin anknytning till dig. Om du är vuxen kan det gälla din partner eller barn under 18 år. Om du själv är under 18 år kan det gälla dina föräldrar.

Vi har lång erfarenhet av att hjälpa familjer att återförenas i Sverige. Du är välkommen att kontakta oss om du behöver hjälp att återförenas med din.

Arbetstillstånd

Reglerna om uppehållstillstånd på grund av arbete är ofta svåra för både arbetstagare och arbetsgivare att sätta sig in i. Asylbyrån hjälper årligen flera hundra personer genom ansökningsprocessen för att se till att allt blir rätt. Vi har även lång erfarenhet av att driva ärenden om arbetstillstånd i migrationsdomstol.

Om du vill ha hjälp att ansöka om arbetstillstånd för dig själv eller för en arbetstagare står våra jurister redo.

Förvar

Att vara tagen i förvar innebär att antingen Migrationsverket, Gränspolisen eller Säkerhetspolisen har beslutat att en utlänning ska frihetsberövas i väntan på en eventuell utvisning.

Den som varit förvarstagen i mer än tre dagar har rätt till ett kostnadsfritt offentligt biträde. Den förvarstagne har rätt att själv välja vem som ska förordnas som offentligt biträde. Alla våra jurister tar uppdrag som offentligt biträde i förvarsärenden och du får gärna önska någon av oss.

Medborgarskap

Att bli svensk medborgare är den naturliga slutpunkten på många av våra klienters migrationsrättsliga resa. Vi hjälper både nya och befintliga klienter genom hela processen, inklusive eventuella domstolsprocesser.

Är du redo att bli svensk? Kontakta oss om du vill ha mer information eller om du vill boka ett möte.

Övriga ärenden

Vi arbetar med samtliga ärendetyper som ryms inom migrationsrätten. Om ditt ärende handlar om att stanna i eller flytta till Sverige så är vi troligtvis rätt advokatbyrå att ställa dina frågor till.