Karin Gyllenring

Advokat och grundare av Asylbyrån år 2006

Karin är initiativtagare och grundare till advokatfirman Asylbyrån och har genom åren hjälpt många människor att få stanna i Sverige pga familj eller arbete i landet och till en framtid i frihet undan krig och förföljelse. Karin brinner för att sprida kunskap och opinion om mänskliga rättigheter inom rättsområdet och figurerar ofta i media, föreläser och sitter med i diverse expertgrupper inom migration samt trafficking. Hon har vunnit flera viktiga mål och bland annat bidragit till att ett traffickingoffer tilldelats Sveriges hittills högsta skadestånd i den uppmärksammade Voodoo-rättegången år 2009-2011. Karin går in i alla uppdrag med ett positivt och lösningsfokuserat förhållningssätt och gör sitt yttersta för att tillvarata sina klienters rättigheter. Hon åtar sig ibland uppdrag inom brottmål som offentlig försvarare, målsägandebiträde eller särskild företrädare för barn, men är främst specialiserad inom asyl- och migrationsrätt.


Hanna Johansson

Advokat - Föräldraledig

Hanna har tagit sin juristexamen vid Stockholms universitet och alltsedan studierna specialiserat sig inom Asylbyråns rättsområde asyl- och migrationsrätt. Hon finner rättsområdet viktigt och engagerande och har under sin yrkeskarriär förvärvat vidare spetskompetens genom arbete både på Amnesty international och under flera år som biträdande jurist på advokatbyrån Bratt Feinsilber Harling. Hanna blev advokat år 2018 och är liksom alla Asylbyråns jurister specialiserad inom mänskliga rättigheter, asyl- och migrationsrätt.


Johanna Bratt

Biträdande jurist

Johanna har tagit sin juristexamen vid Lunds universitet och har praktiserat på Förvaltningsrätten i Malmö. Därefter har hon arbetat som asylhandläggare både vid migrationsverket i Malmö samt Hallonbergen i Stockholm. Johanna är en empatisk jurist som brinner för mänskliga rättigheter och sätter individen i centrum. Hon är specialiserad inom asyl- och migrationsrätt.


Neda Khanshan

Verksamhetsjurist och biträdande jurist - Föräldraledig

Neda har tagit sin juristexamen vid Stockholms universitet och har bred språkkompetens då hon talar engelska, persiska, dari och en del spanska. Under de senaste åren har Neda arbetat på byråer som Checkman Law i New York, Advokatfirman Guide samt Pars Juristbyrå. Med Neda som ditt ombud har du en fighter i din hörna som inte ger sig förrän din rätt tillvaratas. Hon är specialiserad inom asyl- och migrationsrätt.


Caroline Stenbäck

Biträdande jurist

Caroline kommer närmast från Advokatbyrån Elison där hon jobbade med asyl- och migrationsrätt. Hon har rest mycket och bodde under en tid i Tanzania där hon gjorde internship på Svenska ambassaden i Dar e Salaam. Därefter jobbade hon som handläggare på Migrationsverket i Solna. På sin fritid studerar Caroline bosniska, kroatiska och serbiska. Caroline är, liksom alla jurister på Asylbyrån, specialiserad inom asyl- och migrationsrätt.


Daniel Carnestedt

Biträdande jurist

Daniel har tagit sin juristexamen vid Uppsala universitet. Innan han kom till Asylbyrån gjorde han notarietjänst på Migrationsdomstolen i Stockholm och Migrationsverkets förvaltningsprocessenhet i Sundbyberg. Daniel är en engagerad jurist med ett djupt intresse för det migrationsrättsliga regelverket och dess praktiska tillämpning. Han brinner särskilt för att enskildas rättigheter ska respekteras genom hela migrationsprocessen. Daniel är specialiserad inom asyl- och migrationsrätt.


Jenny Skarland

Biträdande jurist

Jenny har tagit sin juristexamen vid Lunds Universitet vilket även innefattade en master i International Human Rights Law med inriktning mot migration. Hon har även praktiserat på Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar. Jenny kommer närmast från Migrationsverket på Arlanda där hon arbetade som beslutsfattare. Under sin studietid var Jenny engagerad inom Amnesty International som Flykting- och Migrationssamordnare. Hon har tidigare bott utomlands och talar förutom engelska även italienska och spanska. Jenny är specialiserad inom asyl- och migrationsrätt.


Lydia Hermez

Biträdande jurist

Lydia har tagit sin juristexamen vid Stockholms universitet. Hon brinner för att juridiskt hjälpa utsatta människor på flykt och har tidigare studerat internationell rätt på Irland samt bott i Libanon en period där hon arbetat med att hjälpa syriska flyktingbarn. Lydia talar även engelska.  Lydia är specialiserad inom asyl- och migrationsrätt.


Alejandra Werneström

Paralegal

Alejandra är Asylbyråns oumbärliga paralegal. Alejandra håller ordningen på såväl byråns administration som dess jurister. Hon har tidigare under flera år arbetat på Migrationsdomstolen och på Amnesty International. När flyktingströmmarna tilltog under 2015 så kändes det självklart för Alejandra att hjälpa till. Hon anslöt sig som volontär för Röda korsets insats på Centralstationen och gjorde även ett par volontärresor till Grekland med Team Sweden Volunteers för att hjälpa människor på flykt.


Isabelle Saers

Trainee

Isabelle har tidigare praktiserat hos oss och arbetar nu som trainee vid sidan av sina studier på juristprogrammet på Uppsala Universitet. Som trainee understödjer hon byråns jurister i det dagliga arbetet och hennes mål med juriststudierna är att, med juridiken som redskap, hjälpa människor som inte har samma förutsättningar eller rättigheter som vi har i Sverige. Isabelle är även ordförande i en ideell förening som hjälper våldsutsatta (VOOV Uppsala) och har ett stort intresse för djur och växter. För Isabelle är det viktigt att använda sin tid, kunskap och erfarenhet till saker som hjälper andra och hon har ett brinnande intresse för asyl- och migrationsrätt.


Sam Fakhraie

Trainee

Sam jobbar som trainee hos oss och går parallellt på juristprogrammet vid Stockholms Universitet. Sam har ett brinnande intresse för asyl- och migrationsrätt och har tidigare gjort sin praktik hos oss och är ordförande i Asylrättsstudenternas styrelse vid Stockholms Universitet. Utöver svenska och engelska så talar Sam persiska och är svensk SM-medaljör i tiodans (om ni sett Let´s Dance på TV).


Sara Fagerström

Trainee

Sara jobbar som trainee hos oss parallellt med sina studier på juristprogrammet vid Stockholms Universitet. Sara har länge haft ett intresse för samhälls- och rättvisefrågor och hennes intresse för just migrationsrätten tilltog framförallt år 2015 med allt vad som då hände i världen. Då rättsområdet inte har så stor plats på Juristutbildningen idag, så har Sara sedan en tid tillbaka varit delaktig i studentföreningen Asylrättstudenterna.


Elias Johansson

Trainee

Elias har har stort intresse för asyl- och migrationsrätt och har gjort sin praktik hos oss på byrån inom ramen för sina studier på juristprogrammet vid Uppsala Universitet. Elias ambition med sina studier är att få arbeta med utsatta människor i behov av hjälp och han har tidigare arbetat som volontär med flyktingar i Jordanien samt deltagit i ett projekt för att hjälpa utsatta för människohandel.