Angelika Hoffman

Kontorsansvarig

Angelika Hoffman arbetar som kontorsansvarig och är den första person som många möter vid kontakt med oss här på Asylbyrån. Hon hjälper dig att boka möten hos oss, bistår juristerna i ärenden och håller ordning på byråns administration och kontoret i stort. Angelika har tidigare arbetat på Kammarrätten och tillika Migrationsöverdomstolen i Stockholm i 18 år som domstolshandläggare. Innan domstol så arbetade Angelika på Utlänningsnämnden och hon har arbetat med migrationsmål i över 21 år. Hon är en högt uppskattad och viktig kollega i teamet!


Anton Kantor

Biträdande jurist

Anton har arbetat på Asylbyrån sedan år 2020 och har mycket hög kompetens inom byråns rättsområde. Han har tidigare arbetat som handläggare på Migrationsverket, som föredragande vid migrationsdomstolen i Luleå och som specialistföredragande vid migrationsdomstolen i Stockholm.  Det som Anton tycker gör migrations- och asylrätt så viktigt och intressant är att det handlar om människor och mänskliga rättigheter inom ramen för ett mycket komplext rättsområde.


Bente Büttner

Trainee

Bente gjorde sin praktik hos oss under hösten 2023 och har dessförinnan en kandidatexamen i offentlig rätt från Södertörns högskola. Inom utbildningen studerade hon bland annat den svenska offentliga rätten och Sveriges åtaganden och förpliktelser enligt EU-rätten samt Europakonventionen. Bente har alltid haft ett stort intresse för mänskliga rättigheter och framför allt för asylrätten. Sedan två år tillbaka arbetar hon ideellt som samordnare och rådgivare på Rosa Stationens juridiska rådgivning som anordnas av Refugees Welcome Stockholm. Som trainee på Asylbyrån bistår Bente med diverse administrativa göromål samt rättsutredningar och upprättande av utkast till juridiska skrivelser på uppdrag av våra jurister.


Daniel Carnestedt

Advokat och delägare - föräldraledig

Daniel har arbetat på Asylbyrån sedan år 2017. Han är idag en av landets ledande advokater inom asyl- och migrationsrätt. Daniel är en engagerad jurist med ett djupt intresse för det migrationsrättsliga regelverket och dess praktiska tillämpning.


Edith Arnek

Biträdande jurist

Edith har arbetat på Asylbyrån sedan år 2021. Hon innehar stor kompetens och har flerårig erfarenhet som handläggare på Migrationsverket och har även arbetat på migrationsdomstol tidigare.  Utöver det har Edith haft ett ideellt engagemang inom Gatujuristerna och Asylrättsstudenterna. Enligt Edith är det bästa med att jobba med asyl- och migrationsrätt att få hjälpa enskilda att tillvarata sina mest grundläggande rättigheter som rätten till frihet, familjeliv och rätten att älska vem de vill.


Eva-Lena Hannerfors

Biträdande jurist

Eva-Lena har arbetat på Asylbyrån sedan år 2021. Hon har hög migrations- och asylrättslig kompetens efter att i flera år ha arbetat som beslutsfattare på Migrationsverket. Eva-Lena talar, förutom engelska, även flytande finska och är som alla våra jurister sedan många år specialiserad inom asyl- och migrationsrätt.


Hanna Johansson

Advokat och delägare

Hanna har arbetat på Asylbyrån sedan år 2018 och är en av landets skickligaste advokater inom asyl- och migrationsrätt. Hon har sedan tidigare erfarenhet av arbete på annan advokatbyrå och Amnesty International.


Ida Brange

Biträdande jurist

Ida har arbetat på Asylbyrån sedan år 2021. Hon är en skarp och driven jurist som alltsedan sin juristexamen specialiserat sig inom Asylbyråns verksamhetsområde. Hon har flerårig erfarenhet som asylhandläggare på Migrationsverket och har ett genuint intresse och engagemang för asyl- och migrationsrätt.


Johanna Bratt

Advokat och delägare

Johanna har arbetat på Asylbyrån sedan år 2016. Hon har specialiserat sig inom migrationsrätt sedan år 2014, bland annat som handläggare hos Migrationsverket. Johanna arbetar med samtliga byråns ärendetyper men har en unik spetskompetens inom arbetstillstånd. Hon är mycket uppskattad för sitt stora engagemang och sin långsiktiga syn på vad som är bäst för klienten.


Karin Gyllenring

Advokat, delägare och VD

Karin grundade Asylbyrån år 2006. Detta som följd av hennes stora engagemang för människors rätt till en framtid i frihet och trygghet undan krig och förföljelse. Hon sprider gärna kunskap och opinion om rättssäkerhet och mänskliga rättigheter inom asyl- migrationsrätt samt människor på flykt undan människohandel och anlitas ofta som föreläsare inom ämnet. Karin har också internt personalansvar på byrån och är den första som du träffar om du söker jobb hos oss.


Parvana Amir

Advokat - föräldraledig

Parvana har arbetat på Asylbyrån sedan år 2022. Innan dess har hon under flera år arbetat med asyl- och migrationsrätt på annan advokatbyrå, på Migrationsverket och på migrationsdomstol. Parvana är en engagerad och vass advokat som alltid tillvaratar klientens intresse på bästa sätt. Hon talar dari och pashto.


Victor Edling

Biträdande jurist

Victor har arbetat på Asylbyrån sedan år 2022. Han har en djup juridisk kunskap inom vårt rättsområde då han under hela sin juristkarriär varit nischad inom asyl- och migrationsrätt. Han har tidigare arbetat både som handläggare på Migrationsverket, som föredragande på migrationsdomstol och som biträdande jurist på annan advokatbyrå.