Alejandra Werneström

Paralegal

Alejandra är Asylbyråns oumbärliga och högt uppskattade paralegal. Hon hjälper dig att boka möten hos oss, håller ordning på byråns administration och bistår juristerna i ärenden. Alejandra är också ansvarig för byråns praktikantprogram. Hon har under flera år arbetat på Migrationsdomstolen och på Amnesty International. När flyktingströmmarna tilltog under 2015 volontärarbetade Alejandra både på Stockholms central och i den grekiska övärlden.


Anton Kantor

Biträdande jurist

Anton har arbetat på Asylbyrån sedan år 2020. Han har tidigare arbetat som handläggare på Migrationsverket, som föredragande vid migrationsdomstolen i Luleå och som specialistföredragande vid migrationsdomstolen i Stockholm.  Det som Anton tycker gör migrations- och asylrätt så viktigt och intressant är att det handlar om människor och mänskliga rättigheter inom ramen för ett mycket komplext rättsområde.


Daniel Carnestedt

Advokat, delägare - föräldraledig

Daniel har arbetat på Asylbyrån sedan år 2017. Han är idag en av landets ledande advokater inom asyl- och migrationsrätt. Daniel är en engagerad jurist med ett djupt intresse för det migrationsrättsliga regelverket och dess praktiska tillämpning.


Edith Arnek

Biträdande jurist

Edith har arbetat på Asylbyrån sedan år 2021. Hon har flerårig erfarenhet som  handläggare på Migrationsverket och har även arbetat på migrationsdomstol.  Utöver det har Edith haft ett ideellt engagemang inom Gatujuristerna och Asylrättsstudenterna. Enligt Edith är det bästa med att jobba med asyl- och migrationsrätt att få hjälpa enskilda att tillvarata sina mest grundläggande rättigheter som rätten till frihet, familjeliv och rätten att älska vem de vill.


Eva-Lena Hannerfors

Biträdande jurist

Eva-Lena har arbetat på Asylbyrån sedan år 2021. Hon har hög migrations- och asylrättslig kompetens efter att i flera år ha arbetat som beslutsfattare på Migrationsverket. Eva-Lena talar, förutom engelska, även flytande finska och är som alla våra jurister sedan många år specialiserad inom asyl- och migrationsrätt.


Hanna Johansson

Advokat, delägare

Hanna har arbetat på Asylbyrån sedan år 2018 och är en av landet skickligaste advokater inom asyl- och migrationsrätt. Hon har sedan tidigare erfarenhet av arbete på annan advokatbyrå och Amnesty International.


Ida Brange

Biträdande jurist

Ida har arbetat på Asylbyrån sedan år 2021. Hon är en skarp och driven jurist som alltsedan sin juristexamen specialiserat sig inom Asylbyråns verksamhetsområde. Hon har flerårig erfarenhet som asylhandläggare på Migrationsverket och har ett genuint intresse och engagemang för asyl- och migrationsrätt.


Johanna Bratt

Advokat, delägare

Johanna har arbetat på Asylbyrån sedan år 2016. Hon har specialiserat sig inom migrationsrätt sedan år 2014, bland annat som handläggare hos Migrationsverket. Johanna arbetar med samtliga byråns ärendetyper men har en unik spetskompetens inom arbetstillstånd. Hon är mycket uppskattad för sitt stora engagemang och sin långsiktiga syn på vad som är bäst för klienten.


Karin Gyllenring

Advokat, delägare och VD

Karin grundade Asylbyrån år 2006. Detta som följd av hennes stora engagemang för människors rätt till en framtid i frihet och trygghet undan krig och förföljelse. Karin sprider gärna kunskap och opinion om rättssäkerhet och mänskliga rättigheter inom asyl- migrationsrätt samt människor på flykt undan människohandel och anlitas ofta som föreläsare.


Neda Khanshan Scherfors

Verksamhetsjurist och biträdande jurist - Tjänstledig

Neda har arbetat på Asylbyrån sedan år 2016. Hon är ett högt uppskattat ombud med spetskompetens inom byråns samtliga rättsområden. Hon har tidigare varit verksam på annan advokatbyrå i Stockholm och New York. Neda strävar efter att rättssäkerheten aldrig ska svikta och som ombud utmärks hon för sin orädda processföring samt sitt djupa engagemang för klienten. Neda talar persiska och dari.


Parvana Amir

Advokat

Parvana har arbetat på Asylbyrån sedan år 2022. Innan dess har hon under flera år arbetat med asyl- och migrationsrätt på annan advokatbyrå, på Migrationsverket och på migrationsdomstol. Parvana är en engagerad och vass advokat som alltid tillvaratar klientens intresse på bästa sätt. Hon talar dari och pashto.


Victor Edling

Biträdande jurist

Victor har arbetat på Asylbyrån sedan år 2022. Han har under hela sin juristkarriär varit nischad inom asyl- och migrationsrätt och har tidigare arbetat som handläggare på Migrationsverket, som föredragande på migrationsdomstol och som biträdande jurist på annan advokatbyrå.