Karin Gyllenring

Advokat och grundare

Genom åren har Karin hjälpt många människor till en framtid i frihet och trygghet undan krig och förföljelse, och att få stanna i Sverige pga familj eller arbete. Karin har också bland annat bidragit till att ett traffickingoffer tilldelats Sveriges hittills högsta skadestånd i den uppmärksammade Voodoo-rättegången år 2009-2011. Karin brinner för att sprida kunskap och opinion om rättssäkerhet och mänskliga rättigheter inom rättsområdet, figurerar i media och anlitas ofta som föreläsare. Karin går in i alla uppdrag med ett positivt och lösningsfokuserat förhållningssätt och är specialiserad inom asyl- och migrationsrätt.


Hanna Johansson

Advokat - föräldraledig

Hanna har tagit sin juristexamen vid Stockholms universitet och alltsedan studierna specialiserat sig inom Asylbyråns rättsområde asyl- och migrationsrätt. Hon finner rättsområdet viktigt och engagerande och har under sin yrkeskarriär förvärvat vidare spetskompetens genom arbete både på Amnesty international och under flera år som biträdande jurist på advokatbyrån Bratt Feinsilber Harling. Hanna blev advokat år 2018 och är liksom alla Asylbyråns jurister specialiserad inom mänskliga rättigheter, asyl- och migrationsrätt.


Johanna Bratt

Biträdande jurist

Johanna har tagit sin juristexamen vid Lunds universitet och har praktiserat på Förvaltningsrätten i Malmö. Därefter har hon arbetat som asylhandläggare både vid migrationsverket i Malmö samt Hallonbergen i Stockholm. Johanna är en empatisk jurist som brinner för mänskliga rättigheter och sätter individen i centrum. Hon är specialiserad inom asyl- och migrationsrätt.


Neda Khanshan Scherfors

Verksamhetsjurist och biträdande jurist

Neda har tagit sin juristexamen vid Stockholms universitet och har bred språkkompetens då hon talar engelska, persiska, dari och en del spanska. Neda har arbetat på Asylbyrån sedan 2016 och har dessförinnan varit verksam på annan advokatbyrå i Sverige samt i New York. Med Neda som ditt ombud har du en fighter i din hörna som inte ger sig förrän din rätt tillvaratas. Hon strävar efter att rättssäkerheten aldrig ska svikta och har processat i internationella forum såsom CAT (FN:s kommitté mot tortyr). Neda är specialiserad inom asyl- och migrationsrätt.


Daniel Carnestedt

Biträdande jurist

Daniel har tagit sin juristexamen vid Uppsala universitet. Innan han kom till Asylbyrån gjorde han notarietjänst på Migrationsdomstolen i Stockholm och Migrationsverkets förvaltningsprocessenhet i Sundbyberg. Daniel är en engagerad jurist med ett djupt intresse för det migrationsrättsliga regelverket och dess praktiska tillämpning. Han brinner särskilt för att enskildas rättigheter ska respekteras genom hela migrationsprocessen. Daniel är specialiserad inom asyl- och migrationsrätt.


Lydia Hermez

Biträdande jurist - föräldraledig

Lydia har tagit sin juristexamen vid Stockholms universitet. Hon brinner för att juridiskt hjälpa utsatta människor på flykt och har tidigare studerat internationell rätt på Irland samt bott i Libanon en period där hon arbetat med att hjälpa syriska flyktingbarn. Lydia talar även engelska.  Lydia är specialiserad inom asyl- och migrationsrätt.


Moa Jedestav

Biträdande jurist

Moa har tagit sin juristexamen vid Stockholms universitet och har efter studierna arbetat på advokatbyrå där hon främst arbetat med asyl- och migrationsfrågor. Moa har sedan gjort sin notarietjänstgöring i allmän domstol. Under sin studietid var Moa med och startade upp Asylrättstudenterna och det var där intresset och engagemanget för asyl- och migrationsfrågor började, vilket även lett till engagemang i Refugees Welcome Stockholm. Hon är specialiserad inom asyl- och migrationsrätt.


Anton Kantor

Biträdande jurist

Anton kommer närmast från en tjänst som specialistföredragande med inriktning mot migrationsrätt vid migrationsdomstolen i Stockholm. Dessförinnan har han arbetat som föredragande jurist under sammanlagt fyra år vid migrationsdomstolarna i Luleå och i Stockholm och i över två år på Migrationsverkets tillståndsprövning. Det som Anton tycker gör migrations- och asylrätt så viktigt och intressant är att det handlar om människor och mänskliga rättigheter inom ramen för ett mycket komplext rättsområde.  Anton är såsom alla Asylbyråns jurister specialiserad inom asyl- och migrationsrätt.


Alejandra Werneström

Paralegal

Alejandra är Asylbyråns oumbärliga paralegal. Hon håller ordning på såväl byråns administration som dess jurister och bistår klienter i ärenden gällande uppehållstillstånd- och arbetstillstånd. Tidigare har hon under flera år arbetat på Migrationsdomstolen och på Amnesty International. När flyktingströmmarna tilltog under 2015 så kändes det självklart för Alejandra att hjälpa till. Hon anslöt sig som volontär för Röda korsets insats på Centralstationen och gjorde även ett par volontärresor till Grekland med Team Sweden Volunteers för att hjälpa människor på flykt.


Sam Fakhraie

Trainee

Sam jobbar som trainee hos oss och går parallellt på juristprogrammet vid Stockholms Universitet. Sam har ett brinnande intresse för asyl- och migrationsrätt och har tidigare gjort sin praktik hos oss och är ordförande i Asylrättsstudenternas styrelse vid Stockholms Universitet. Utöver svenska och engelska så talar Sam persiska och är svensk SM-medaljör i tiodans (om ni sett Let´s Dance på TV).


Isabelle Saers

Trainee

Isabelle har tidigare praktiserat hos oss och arbetar nu som trainee vid sidan av sina studier på juristprogrammet på Uppsala Universitet. Som trainee understödjer hon byråns jurister i det dagliga arbetet och hennes mål med juriststudierna är att, med juridiken som redskap, hjälpa människor som inte har samma förutsättningar eller rättigheter som vi har i Sverige. Isabelle är även ordförande i en ideell förening som hjälper våldsutsatta (VOOV Uppsala) och har ett stort intresse för djur och växter. För Isabelle är det viktigt att använda sin tid, kunskap och erfarenhet till saker som hjälper andra och hon har ett brinnande intresse för asyl- och migrationsrätt.


Sara Fagerström

Trainee

Sara jobbar som trainee hos oss parallellt med sina studier på juristprogrammet vid Stockholms Universitet. Sara har länge haft ett intresse för samhälls- och rättvisefrågor och hennes intresse för just migrationsrätten tilltog framförallt år 2015 med allt vad som då hände i världen. Då rättsområdet inte har så stor plats på Juristutbildningen idag, så har Sara sedan en tid tillbaka varit delaktig i studentföreningen Asylrättstudenterna.