Karin Gyllenring

Advokat och grundare

Karin är initiativtagare till Asylbyrån som grundades år 2006. Detta som följd av hennes stora engagemang och driv för människors rätt till en framtid i frihet och trygghet undan krig och förföljelse, och att få stanna i Sverige pga familj eller arbete. Karin sprider gärna kunskap och opinion om rättssäkerhet och mänskliga rättigheter inom asyl- migrationsrätt samt människor på flykt undan människohandel och anlitas ofta som föreläsare. Karin går in i alla uppdrag med ett positivt och lösningsfokuserat förhållningssätt och är specialiserad inom asyl- och migrationsrätt.


Hanna Johansson

Advokat - föräldraledig

Hanna har tagit sin juristexamen vid Stockholms universitet och alltsedan studierna specialiserat sig inom Asylbyråns rättsområde asyl- och migrationsrätt. Hon finner rättsområdet viktigt och engagerande och har under sin yrkeskarriär förvärvat vidare spetskompetens genom arbete både på Amnesty international och under flera år som biträdande jurist på advokatbyrån Bratt Feinsilber Harling. Hanna blev advokat år 2018 och är idag en av landets skickligaste inom mänskliga rättigheter, asyl- och migrationsrätt.


Johanna Bratt

Biträdande jurist - föräldraledig

Johanna började som biträdande jurist på Asylbyrån år 2016 och har nyligen avlagt advokatexamen vid Sveriges Advokatsamfund. Innan hon kom till oss jobbade hon som asylhandläggare på Migrationsverket i Malmö samt i Hallonbergen i Stockholm. Dessförinnan praktiserade hon på Förvaltningsrätten i Malmö. Johanna har ett stort driv för upprätthållandet av de mänskliga rättigheterna. Hon är empatisk, sätter alltid individen i centrum och är idag en av landets främsta asyl- och migrationsrättsjurister.


Neda Khanshan Scherfors

Verksamhetsjurist och biträdande jurist

Neda har tagit sin juristexamen vid Stockholms universitet och har bred språkkompetens då hon talar engelska, persiska, dari och en del spanska. Hon har arbetat på Asylbyrån sedan 2016 och är idag ett högt uppskattat och kompetent ombud med spetskompetens inom byråns rättsområden. Tidigare har hon varit verksam på annan advokatbyrå i Sverige samt i New York. Med Neda som ditt ombud har du en fighter i din hörna som inte ger sig förrän din rätt tillvaratas. Hon strävar efter att rättssäkerheten aldrig ska svikta och har processat i internationella forum såsom CAT (FN:s kommitté mot tortyr).


Daniel Carnestedt - föräldraledig

Biträdande jurist

Daniel började hos oss år 2017 och är idag en av landets ledande asyl- och migrationsrättsjurister. Han processar såväl nationellt som internationellt vid Europadomstolen och CAT (FN:s kommitté mot tortyr). Innan Daniel började hos oss gjorde han notarietjänstgöring på Migrationsdomstolen i Stockholm och Migrationsverkets förvaltningsprocessenhet i Sundbyberg. Han är en engagerad jurist med ett djupt intresse för det migrationsrättsliga regelverket och dess praktiska tillämpning och brinner särskilt för att enskildas rättigheter ska respekteras genom hela migrationsprocessen.


Lydia Hermez

Biträdande jurist - föräldraledig

Lydia har tagit sin juristexamen vid Stockholms universitet och har tidigare studerat internationell rätt på Irland samt bott i Libanon en period där hon arbetat med att hjälpa syriska flyktingbarn. Parallellt med sina juriststudier har hon praktiserat och arbetat som juristassistent hos oss. Hennes driv och stora skicklighet har genom åren utvecklat henne till ett högst kompetent, omtyckt och dedikerat ombud, specialiserad inom asyl- och migrationsrätt.


Anton Kantor

Biträdande jurist

Anton har snabbt blivit ett omtyckt ombud på Asylbyrån och innehar hög asyl- och migrationsrättslig kompetens. Han kommer närmast från en tjänst som specialistföredragande med inriktning mot migrationsrätt vid migrationsdomstolen i Stockholm. Dessförinnan har han arbetat som föredragande jurist under sammanlagt fyra år vid migrationsdomstolarna i Luleå och i Stockholm och i över två år på Migrationsverkets tillståndsprövning. Det som Anton tycker gör migrations- och asylrätt så viktigt och intressant är att det handlar om människor och mänskliga rättigheter inom ramen för ett mycket komplext rättsområde.


Eva-Lena Hannerfors

Biträdande jurist

Eva-Lena innehar hög migrations- och asylrättslig kompetens efter att i flera år ha arbetat som beslutsfattare på Migrationsverkets asylprövningsenhet i Uppsala. Dessförinnan har hon arbetat som asylhandläggare och deltagit i Migrationsverkets internutbildning i bevisvärdering, exklusion samt kön, könsidentitet och sexuell läggning. Eva-Lena talar, förutom engelska, även flytande finska och är såsom alla våra jurister sedan många år specialiserad inom asyl- och migrationsrätt.


Nina Shabani

Biträdande jurist

Nina är en skicklig biträdande jurist som år 2014 gjorde sin praktik hos oss inom ramen för juristutbildningen. Därefter har hon gjort en tingstjänstgöring vid domstol och erhållit många års gedigen kunskap inom asyl- och migrationsrätt både från arbete på Migrationsverket som asylhandläggare samt som biträdande jurist på en humanjuridisk advokatbyrå. Nina talar även flytande kurdiska och har ett genuint intresse och engagemang för migrationsrätt.


Edith Arnek

Biträdande jurist

Edith har arbetat flera år som handläggare på Migrationsverket inom främst asyl, med inriktning på återförvisade och preskriberade ärenden, samt som sommarnotarie på Migrationsdomstolen i Göteborg. Edith har även deltagit i Migrationsverkets internutbildning i exklusion samt kön, könsidentitet och sexuell läggning. Utöver det har Edith bland annat haft ett ideellt engagemang inom organisationen Gatujuristerna och Asylrättsstudenterna. Enligt Edith är det bästa med att jobba med asyl- och migrationsrätt att få hjälpa enskilda att tillvarata sina mest grundläggande rättigheter, såsom rätten till frihet, familjeliv och rätten att älska vem de vill. Edith talar, förutom engelska, viss spanska.


Alejandra Werneström

Paralegal

Alejandra är Asylbyråns oumbärliga och högt uppskattade paralegal. Hon håller ordning på såväl byråns administration som dess jurister samt bistår klienter i ärenden gällande uppehållstillstånd- och arbetstillstånd. Alejandra är även den som ansvarar för rekryteringen av praktikanter till byrån. Tidigare har hon under flera år arbetat på Migrationsdomstolen och på Amnesty International. När flyktingströmmarna tilltog under 2015 så kändes det självklart för Alejandra att hjälpa till. Hon anslöt sig som volontär för Röda korsets insats på Centralstationen och gjorde även ett par volontärresor till Grekland med Team Sweden Volunteers för att hjälpa människor på flykt.