Det är dags att sluta pruta!


Om kampanjen

Vi prutar oss själva och sedan blir vi prutade igen. Vi är trötta på att bli prutade. Ni är trötta på att bli prutade. Vi tycker inte att det behöver vara så här. Tanken bakom kampanjen Prutat och klart är enkel: Alla biträden som vill vara med slutar pruta sig själva innan de ger in sina kostnadsräkningar till Migrationsverket. Med tiden hoppas vi korrigera bilden av hur lång tid det tar för en normalskicklig advokat att utföra ett givet arbetsmoment. Det kommer i vart fall inte längre vara vårt eget fel att vi inte får betalt för allt arbete som läggs ner.

Kampanjen har inget slutdatum – vi på Asylbyrån kommer fortsätta yrka på ersättning för allt nedlagt arbete tills vidare. Vi hoppas att så många som möjligt av er vill vara med!

Följebrev

För att Migrationsverket och domstolarna inte ska tro att vi blivit galna som helt plötsligt yrkar full ersättning så har vi tagit fram ett följebrev att ge in tillsammans med våra oprutade kostnadsräkningar. Det är fritt fram för vem som helst att använda det. Du behöver inte göra något särskilt eller få något slags godkännande från oss för att delta i kampanjen. Bara ladda hem följebrevet och sluta pruta!

Överklaganden

Det här lär leda till väldigt många skurna kostnadsräkningar. Vår förhoppning är såklart att det ska ändras med tiden, men fram till dess kommer vi överklaga alla beslut om nedsatt ersättning och argumentera för att skälighetsbedömningen i beslutet inte överensstämmer med hur lång tid uppdraget skulle tagit för en normalskicklig advokat. Ut med ”Det här tog längre tid än vanligt på grund av X” och in med ”Det här är så här lång tid det tar. Vänj er.”

Syftet med det är dubbelt: Vi vill såklart att domstolen ska ändra Migrationsverkets beslut. Men vi vill även att domstolarna ska uppmärksamma kampanjen.

Vi kommer ta fram en mall för överklaganden när besluten om nedsatt ersättning börjar trilla in. Den kommer laddas upp här så att alla som vill kan använda mallen rakt av eller använda dess argument i sina egna överklaganden. Tanken är att kampanjen inklusive överklaganden ska generera så lite merarbete som möjligt för dem som deltar.

Kontaktperson

Ansvarig för kampanjen hos Asylbyrån är Daniel Carnestedt. Kontaktuppgifter finns under ”Medarbetare” i menyn. Du är varmt välkommen att höra av dig med eventuella frågor.

Ladda ner följebrev


PDF

MS Word

PNG